Home
Witaj na stronie Wydziału Katechetycznego w Katowicach
PDF Email


Zaproszenie na spotkanie Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców

 

Wydział Katechetyczny oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej mają zaszczyt zaprosić w sobotę 25 października o godz. 10.00 do auli Wydziału Teologicznego na kolejne spotkanie Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców. Tematyka spotkania zatytułowana została:

"Myśleć krytycznie – wychowanie do odbioru informacji medialnych"

           Wiemy, że co dnia otoczeni jesteśmy mnóstwem informacji, atakowani przez świat reklam oraz wszelkiego rodzaju komunikaty, docierające do nas za pośrednictwem środków masowego przekazu. Ten informacyjny „szum” może powodować znużenie, ale może także rodzić poczucie zagubienia, wynikające z dużej rozbieżności docierających do nas opinii i treści. Doświadczają tego zwłaszcza ludzi młodzi oraz dzieci odbierające ufnie i bezkrytycznie wszelkiego rodzaju informacje – często w formie pozostawiającej wiele do życzenia.
          Jako problem niezmiennej wagi, rodzi się zatem kwestia edukacji medialnej, tak w szkole jak i w rodzinie. W ramach planowego spotkania poruszony zostanie min. problem kreowania rzeczywistości przez media, niezależności i obiektywności mediów (publicznych i prywatnych) oraz ich rola jako autorytetu w wielu dziedzinach codziennego życia.
            Zgodnie z intencją organizatorów, spotkanie będzie miało formę panelu dyskusyjnego, którego uczestnikami będą ludzie związani ze środowiskiem prasy, radia i telewizji. 
 
Gośćmi Akademii będą:
Franciszek Kucharczak – redaktor „Gościa Niedzielnego”
Adam Turula – od lat 30 związany ze środowiskiem TV Polskiej, obecnie niezależny producent telewizyjny
Wojciech Poczachowski – politolog, historyk, znany dziennikarz radiowy
 

             Organizatorzy żywią nadzieję, że jak to już powoli staje się zwyczajem, spotkanie Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców odbędzie się przy twórczym współudziale wszystkich zabranych w uniwersyteckiej auli – serdecznie zapraszamy.
 
w imieniu organizatorów: ks. dr Roman Buchta

 


 

DYŻURY WIZYTATORÓW

W ROKU SZKOLNYM

2014/2015