Home
Witaj na stronie Wydziału Katechetycznego w Katowicach
PDF Email
Oświadcznie dla rodziców chcących by ich dzieci uczęszczły na katachezę

do pobrania tutaj


 
Inauguracja Roku Katechetycznego
2014/2015


13 września 2014


Katowice - Katedra Chrystusa Króla

 

 

 

 

10.30 – Powitanie i zawiązanie zgromadzenia

 

10.45 – wykład inauguracyjny  prof. Elżbiety Osewskiej „Wychowanie do wiary, nadziei i miłości”

 

12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego12. 09. 2014 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

– Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Logopedyczną

pt.: Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka


Szczegóły: http://www.konferencja-zpm.pl
AKCJA "Tornister pełen uśmiechu"

 


Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii

dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP


W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy
podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów
w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić
za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii.

W związku z tym informujemy, że:

1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy
zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie
programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.

 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN.
Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.

3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność
za nie pozostają bez zmian.

ks. Marek Korgul

Sekretarz KWK
Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.

 

 


 

DYŻURY WIZYTATORÓW

W ROKU SZKOLNYM

2014/2015