Home
Witaj na stronie Wydziału Katechetycznego w Katowicach
PDF Email
Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii

dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP


W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy
podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów
w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić
za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii.

W związku z tym informujemy, że:

1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy
zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie
programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych
i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.

 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN.
Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.

3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność
za nie pozostają bez zmian.

ks. Marek Korgul

Sekretarz KWK
Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r.

 

 


Wszystkim Katechetom, kończącym dziś rok szkolny,

dziękujemy za trud ewangelizacji

i życzymy spokojnego czasu odpoczynku na wakacjach.Pracownicy

Wydziału Katechetycznego

Kurii Matropolitalnej

w Katowicach.

 Dyżury wizytatorów w wydziale katechetycznym

w roku szkolno - katechetycznym

2013/2014


DZIEŃ
GODZINY
WIZYTATOR
TELEFON
PONIEDZIAŁEK
9.00 - 15.00
KS. JACEK BŁASZCZOK
519 546 240
WTOREK
9.00 - 15.00
KS. ROBERT KACZMAREK
519 546 181
ŚRODA
9.00 - 13.00
KS. dr MARCELI COGIEL 519 546 202
ŚRODA
13.00 - 17.00
KS. DYREKTOR  DR ROMAN BUCHTA
519 318 961
CZWARTEK

9.00 - 13.00


13.00 - 15.00


KS. DYREKTOR DR ROMAN BUCHTA
Ks. JÓZEF WIĘCEK


KS. JACEK BŁASZCZOK 

519 318 961


5
19 546 240

PIĄTEK
9.00 - 15.00
KS. dr MARCELI COGIEL 519 546 202