Got 0 bytes response, method=default Response decode error Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Metropolii Górnośląskiej

katedra

Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Metropolii Górnośląskiej

SDR 3091W katowickiej kurii metropolitalnej w środę popołudniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli duszpasterstw rodzin z terenu metropolii górnośląskiej. Przewodniczył mu abp Wiktor Skworc.

 

Przedstawiciele duszpasterstwa rodzin z terenu archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej oraz bielsko-żywieckiej spotkali się w katowickiej kurii metropolitalnej. Spotkaniu przewodniczył metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc.

- To grono spotyka się raz w miesiącu i stara się wypracować wspólne działania - powiedział ks. Zdzisław Brzezinka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach wprowadzając zebranych do spotkania.

- Jako Kościół jesteśmy jedyną instytucją, która przygotowuje do małżeństwa. Musimy o to zadbać i musimy to rozwijać. Bardzo cieszę się, że spotykacie się w takim gronie, bo wymiana doświadczeń jest bardzo cenna i konieczna (…). Starajmy się też ujednolicać tę ofertę duszpasterską na naszym terenie - mówił abp Wiktor Skworc.

Metropolita górnośląski pytał przestawicieli duszpasterstw rodzin o to jak wygląda przygotowanie do małżeństwa w diecezjach na poziomie parafii. - W diecezji gliwickiej chcemy, żeby na terenie każdej parafii był doradca. Jednak nie zawsze udaje się to zrealizować (…). Na chwilę dzisiejszą spodek ilości zawieranych małżeństw powoduje, że doradcy mają więcej możliwości, więcej czasu na zajęcie się rodzinami (…). Równocześnie chcemy, żeby poradnie były poradniami rodzinnymi, a nie tylko do zajmowania się narzeczonymi (…). Natomiast problemy małżeńskie nie znikają, nie zmieniają się. Widzimy w diecezjalnej poradni, że ciągle jest nas za mało - mówił Michał Jurkiewicz z diecezji gliwickiej.

Podczas spotkania zostało też poruszone zagadnienie wynagrodzenie Doradców. Przedstawiano różnego rodzaju rozwiązania zastosowane w poszczególnych diecezjach. - Finansujemy ich z ofiar, które składają narzeczeni podczas przygotowania do małżeństw - powiedział Jurkiewicz.

- Najczęściej w naszej diecezji staramy się podpisywać umowy o wolontariat z Doradcami. Jest to rozwiązanie, które wszyscy sobie chwalą - dodaje Marek Wójciak z diecezji bielsko-żywieckiej.

Przedstawiciele duszpasterstw rodzin z terenu metropolii dzielili się także swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z codziennej pracy. - Ludzie przychodzący do poradni często potrzebują rozmowy z człowiekiem, który jest przyjacielem - powiedziała Agnieszka Krajniewska z diecezji sosnowieckiej. Dodała, że w poradniach mogłyby pracować także osoby, które przez wiele at formowały się w poszczególnych ruchach kościelnych.

- Raz w roku mamy 3 dniowe wyjazdowe szkolenie dla doradców. Przede wszystkim po to, żeby podnosić ich kwalifikacje - mówi Barbara Słomian z diecezji opolskiej.

Regularne spotkania przedstawicieli duszpasterstw rodzin mają miejsce od maja 2014 roku. Początkowo uczestniczyli w nich przedstawiciele diecezji katowickiej, gliwickiej i opolskiej. Następnie do współpracy włączyły się diecezje: sosnowiecka oraz bielsko-żywiecka. W czasie spotkań omawia się bieżące sprawy duszpasterskie oraz planuje i koordynuje nadchodzące działania.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media