Dzisiaj
ŚRODA: XIII Tydzień Zwykły
CZYTANIA: Rdz 21,5.8-20; Mt 8,28-34
ROCZNICA URODZIN: 1949 - ks. Gawliczek Józef, 1959 - ks. Pyrchała Henryk, 1964 - ks. Kraiński Leon, 1970 - ks. Kmak Krzysztof,1982 - ks. Borkowy Rafał
ROCZNICA ŚMIERCI: 1954 † Franciszek Skiba, 1954 † Jan Fuchs, 1968 † Henryk Ligoń, 1978 † Jerzy Brejza, 1996 † Antoni Pohl, 2010 † Jerzy Goppek

bsjacek wiaraszlakiem  wt gosc