Got 0 bytes response, method=default Response decode error Biskup nominat Adam Wodarczyk

katedra

Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Napisał pracę naukową z historii Kościoła: „Ksiądz Franciszek Blachnicki – życie i działalność w latach 1921-1961”. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 maja 1994 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abpa Damiana Zimonia. Jest kapłanem archidiecezji katowickiej, choć jego parafia macierzysta w roku 1992 weszła w skład diecezji gliwickiej.
Jako prezbiter odbył studia licencjackie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjat z liturgiki – 1998 r.) oraz stacjonarne studia doktoranckie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (licencjat z teologii pastoralnej – 2000 r.). W latach 2000-2001 studiował w „Studium Kanonizacyjnym” w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie i uzyskał licencję Kongregacji. W 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie pracy „Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność”. Zna język włoski.
Adam Wodarczyk od lat młodzieńczych należy do Ruchu Światło-Życie. Tam przeszedł całościową, dogłębną formację: był animatorem i moderatorem wspólnot parafialnych, wielu oaz rekolekcyjnych na różnym stopniu formacji, a także moderatorem diakonii w ramach ruchu na szczeblu diecezjalnym. Obecnie jest moderatorem generalnym ruchu (II kadencja powierzona mu przez KEP).

Dotychczasowe urzędy i funkcje:

1994-1998 wikariusz parafialny w parafii św. Jadwigi w Chorzowie, moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie i moderator Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Katowickiej.
Od 2001 postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Od 2007 moderator generalny Ruchu Światło-Życie.
W latach 2008-2013 był konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.
Aktualnie jest członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP i Krajowej Rady Misyjnej.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media