Dzisiaj
CZWARTEK: XXXIV Tydzień Zwykły
CZYTANIA: Dn 6,12-28; Łk 21,20-28
ROCZNICA URODZIN: 1959 – ks. Jaromin Stanisław, 1964 – ks. Baron Adam, 1977 – ks. Żelazny Marcin, 1990 - ks. Wojciech Waszczak
ROCZNICA ŚMIERCI: 1991 † Józef Weissman, WŚSD

Wiadomości

Zmiany proboszczów

16 księży proboszczów odchodzi na emeryturę, niektórzy obejmą nowe parafie lub zostali delegowani do innych zadań.

 


Na emeryturę odchodzi ks. Paweł Buchta, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Zastąpi go ks. Andrzej Nowicki, dotychczasowy wicerektor seminarium. Zmiana nastąpi także w rodzinnej parafii abp. Wiktora Skworca w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Przechodzącego na emeryturę ks. Henryka Jończyka zastąpi ks. Piotr Kurzela, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej.

   

Zmiany zajdą również w ustanowionym w lipcu sanktuarium Opatrzności Bożej - parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju. Dotychczasowego proboszcza ks. Wacława Basiaka, który przechodzi na emeryturę, zastąpi ks. Stefan Wyleżałek. Nowy proboszcz dotychczas pełnił funkcję ekonoma w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W związku z przejęciem obowiązków duszpasterskich przez ojców dominikanów w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach, dotychczasowy proboszcz ks. Grzegorz Glenc obejmie parafię św. Barbary w Katowicach - Giszowcu. Zastąpi w tej funkcji odchodzącego na emeryturę ks. Izydora Harazina. Dla ks. Grzegorza Glenca będzie to powrót do parafii, w której przez 5 lat był wikarym. Podobnie dla ks. Marka Spyry, który przez 3 lata był wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach, a teraz zostanie jej proboszczem. Ksiądz Spyra dotychczas był duszpasterzem akademickim.

 

Ponadto na emeryturę odejdą: ks. Michał Anczok z parafii w Tychach-Wartogłowcu, ks. Jan Grzegorzek z Krzyżowic, ks. Marian Kasperczyk z Gierałtowic, ks. Jan Ficek z Gołkowic, ks. Benedykt Hałota z Katowic-Podlesia, ks. Jerzy Kiełbasa z Ornontowic, ks. Stefan Kozioł z Grzawy, ks. Leon Loska z Bojszów Nowych, ks. Florian Ludziarczyk z Pawłowic Śl., ks. Stefan Sprot z Brzeźców, ks. Edward Stawowski z Wisły Wielkiej, ks. Kazimierz Wolny ze Studzienic. Księża proboszczowie odchodzący na emeryturę nadal będą pomagać w duszpasterstwie w różnych parafiach archidiecezji.

 

15 księży obejmie w naszej diecezji funkcję administratora: ks. Antoni Owczarek w Wartogłowcu, ks. Krzysztof Kępka w Krzyżowicach, ks. Roman Duży w Wiśle Wielkiej, ks. Stanisław Michałowski w Gołkowicach, ks. Jacek Plech w Katowicach-Podlesiu, ks. Jacek Jadasz w Grzawie, ks. Andrzej Kołek w Bojszowach Nowych, ks. Eugeniusz Paruzel w Pawłowicach Śl., ks. Mirosław Friedrich w Studzienicach, ks. Krzysztof Jasek w Zgoniu, ks. Leszek Swoboda w Gaszowicach, ks. Józef Bryzik w Przegędzy, ks. Mirosław Dubiel w Mograch, ks. Bogumił Mazurczyk w Woli i ks. Adnrzej Podoluk w Niewiadomiu. Administratorami zostają księża, którzy dotychczas nie byli jeszcze proboszczami. Przez rok lub dwa zarządzają parafią i przygotowują się do oficjalnej nominacji na proboszcza.

 

Jest też kilku proboszczów, którzy zmienią parafie. Są to: ks. Karol Matera, który obejmie parafię w Brzeźcach, ks. Albert Rother - parafię w Rybniku-Ochojcu, ks. Damian Plesiński - parafię w Bukowie, ks. Andrzej Marek - parafię w Rybniku-Nowinach, ks. Edward Nalepa - parafię NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, ks. Marek Sówka - parafię w Gierałtowicach, ks. Grzegorz Lech - parafię w Ornontowicach.

 

Jeden z proboszczów zgłosił swoją gotowość do pracy na misjach. Razem z drugim księdzem będzie przez rok przygotowywał się w Centrum Misyjnym w Warszawie. W sumie 12 księży opuści naszą archidiecezję. Oprócz misji w Afryce i Peru będą pełnić posługę duszpasterską m.in. w Czechach, Austrii i w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz we Francji.

 

Zasadniczo w większości parafii nowi proboszczowie i administratorzy przejmą obowiązki w ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 29 lipca. Miesiąc później, 31 sierpnia, wierni w parafiach naszej archidiecezji poznają nowych wikariuszy.

 

oprac. Marta Sudnik-Paluch/GN

i6 księży proboszczów odchodzi na emeryturę, niektórzy obejmą nowe parane lub zostali delegowani do innych zadań.
Na emeryturę odchodzi ks. Paweł Buchta, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Zastąpi go ks. Andrzej Nowicki, dotychczasowy wicerektor seminarium. Zmiana nastąpi także w rodzinnej parafii abp. Wiktora Skworca w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Przechodzącego na emeryturę ks. Henryka Jończyka zastąpi ks. Piotr Kurzela, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej.
Zmiany zajdą również w ustanowionym w lipcu sanktuarium Opatrzności Bożej - parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju. Dotychczasowego proboszcza ks. Wacława Basiaka, który przechodzi na emeryturę, zastąpi ks. Stefan Wylężałek. Nowy proboszcz dotychczas pełnił funkcję ekonoma w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W związku z przejęciem obowiązków duszpasterskich przez ojców dominikanów w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach, dotychczasowy proboszcz ks. Grzegorz Glenc obejmie parafię św. Barbary wKatowicach-Giszowcu. Zastąpi w tej funkcji odchodzącego na emeryturę ks. Izydora Harazina. Dla ks. Grzegorza Glenca będzie to powrót do parafii, w której przez 5 lat był wikarym. Podobnie dla ks. Marka Spyry, który przez 3 lata był wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach, a teraz zostanie jej proboszczem. Ksiądz Spyra dotychczas był duszpasterzem akademickim.
Ponadto na emeryturę odejdą: ks. Michał Anczok z parafii w Tychach-Wartogłowcu, ks. Jan Grzegorzek z Krzyżowic, ks. Marian Kasperczyk z Gierałtowic, ks. Jan Ficek z Gołkowic, ks. Benedykt Hałota z Katowic-Podle-sia, ks. Jerzy Kiełbasa z Ornontowic, ks. Stefan Kozioł z Grzawy, ks. Leon Loska z Bojszów Nowych, ks. Florian Ludziarczyk z Pawłowic Śl., ks. Stefan Sprot z Brzeźców, ks. Edward Stawowski z Wisły Wielkiej, ks. Kazimierz Wolny ze Studzienic. Księża proboszczowie odchodzący na emeryturę nadal będą pomagać w duszpasterstwie w różnych parafiach archidiecezji.
11 księży obejmie w naszej diecezji funkcję administratora: ks. Antoni Owczarek w Wartogłowcu, ks. Krzysztof Kępka w Krzyżowicach, ks. Roman Duży w Wiśle Wielkiej, ks. Stanisław Michałowski w Gołkowicach, ks. Jacek Piech w Katowicach-Podlesiu, ks. Jacek Jadasz w Grzawie, ks. Andrzej Kołek w Bojszowach Nowych, ks. Eugeniusz Paruzel w Pawłowicach Śl., ks. Mirosław
czarni. Przez rok lub dwa zarządzają parafią i przygotowują się do oficjalnej nominacji na proboszcza.
Jest też kilku proboszczów, którzy zmienią parafie. Są to: ks. Karol Matera, który obejmie parafię w Brzeź-cach, ks. Albert Rother - parafię w Katowicach-Ochojcu, ks. Damian Plesiński - parafię w Bukowie, ks. Andrzej Marek - parafię w Rybniku-Nowinach, ks. Edward Nalepa - parafię NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, ks. Marek Sówka - parafię w Gierałtowicach, ks. Grzegorz Lech - parafię w Ornontowicach.
Jeden z proboszczów zgłosił swoją gotowość do pracy na misjach. Razem z drugim księdzem będzie przez rok przygotowywał się w Centrum Misyjnym w Warszawie. W sumie 12 księży opuści naszą archidiecezję. Oprócz misji w Afryce i Peru będą pełnić posługę duszpasterską m.in. w Czechach, Austrii i w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz we Francji.
Zasadniczo w większości parafii nowi proboszczowie i administratorzy przejmą obowiązki w ostatnią niedzie-i6 księży proboszczów odchodzi na emeryturę, niektórzy obejmą nowe parane lub zostali delegowani do innych zadań.
Na emeryturę odchodzi ks. Paweł Buchta, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Zastąpi go ks. Andrzej Nowicki, dotychczasowy wicerektor seminarium. Zmiana nastąpi także w rodzinnej parafii abp. Wiktora Skworca w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Przechodzącego na emeryturę ks. Henryka Jończyka zastąpi ks. Piotr Kurzela, dotychczasowy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej.
Zmiany zajdą również w ustanowionym w lipcu sanktuarium Opatrzności Bożej - parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju. Dotychczasowego proboszcza ks. Wacława Basiaka, który przechodzi na emeryturę, zastąpi ks. Stefan Wylężałek. Nowy proboszcz dotychczas pełnił funkcję ekonoma w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W związku z przejęciem obowiązków duszpasterskich przez ojców dominikanów w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach, dotychczasowy proboszcz ks. Grzegorz Glenc obejmie parafię św. Barbary wKatowicach-Giszowcu. Zastąpi w tej funkcji odchodzącego na emeryturę ks. Izydora Harazina. Dla ks. Grzegorza Glenca będzie to powrót do parafii, w której przez 5 lat był wikarym. Podobnie dla ks. Marka Spyry, który przez 3 lata był wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach, a teraz zostanie jej proboszczem. Ksiądz Spyra dotychczas był duszpasterzem akademickim.
Ponadto na emeryturę odejdą: ks. Michał Anczok z parafii w Tychach-Wartogłowcu, ks. Jan Grzegorzek z Krzyżowic, ks. Marian Kasperczyk z Gierałtowic, ks. Jan Ficek z Gołkowic, ks. Benedykt Hałota z Katowic-Podle-sia, ks. Jerzy Kiełbasa z Ornontowic, ks. Stefan Kozioł z Grzawy, ks. Leon Loska z Bojszów Nowych, ks. Florian Ludziarczyk z Pawłowic Śl., ks. Stefan Sprot z Brzeźców, ks. Edward Stawowski z Wisły Wielkiej, ks. Kazimierz Wolny ze Studzienic. Księża proboszczowie odchodzący na emeryturę nadal będą pomagać w duszpasterstwie w różnych parafiach archidiecezji.
11 księży obejmie w naszej diecezji funkcję administratora: ks. Antoni Owczarek w Wartogłowcu, ks. Krzysztof Kępka w Krzyżowicach, ks. Roman Duży w Wiśle Wielkiej, ks. Stanisław Michałowski w Gołkowicach, ks. Jacek Piech w Katowicach-Podlesiu, ks. Jacek Jadasz w Grzawie, ks. Andrzej Kołek w Bojszowach Nowych, ks. Eugeniusz Paruzel w Pawłowicach Śl., ks. Mirosław
czarni. Przez rok lub dwa zarządzają parafią i przygotowują się do oficjalnej nominacji na proboszcza.
Jest też kilku proboszczów, którzy zmienią parafie. Są to: ks. Karol Matera, który obejmie parafię w Brzeź-cach, ks. Albert Rother - parafię w Katowicach-Ochojcu, ks. Damian Plesiński - parafię w Bukowie, ks. Andrzej Marek - parafię w Rybniku-Nowinach, ks. Edward Nalepa - parafię NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, ks. Marek Sówka - parafię w Gierałtowicach, ks. Grzegorz Lech - parafię w Ornontowicach.
Jeden z proboszczów zgłosił swoją gotowość do pracy na misjach. Razem z drugim księdzem będzie przez rok przygotowywał się w Centrum Misyjnym w Warszawie. W sumie 12 księży opuści naszą archidiecezję. Oprócz misji w Afryce i Peru będą pełnić posługę duszpasterską m.in. w Czechach, Austrii i w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz we Francji.
Zasadniczo w większości parafii nowi proboszczowie i administratorzy przejmą obowiązki w ostatnią niedzie-

Arcybiskup

  1. Sylwetka
  2. Nauczanie
  3. Kalendarium

next
prev

Modlitwa Jubileuszowa

90-lecie Archidiecezji

Galeria

30.11.2014 - 02.02.2016

Proces Beatyfikacyjny

Światowe Dni Młodzieży

bsjacek wiaraszlakiem  wt gosc