Dzisiaj
SOBOTA: XIII Tydzień Zwykły
CZYTANIA: Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
ROCZNICA URODZIN: 1956 - ks. Szaforz Czesław, 1973 - ks. Dziech Krzysztof, 1985 - ks. Brol Maciej, 1986 - ks. Kilianek Rafał
ROCZNICA ŚMIERCI: 1937 † Alfons Granieczny, Katowice

bsjacek wiaraszlakiem  wt gosc