Got 0 bytes response, method=default Response decode error Śp. ks. Alojzy Brzezina (+2008)

katedra

brzezina alojzyUrodził się 19 sierpnia 1931 w Wilczy. W tamtejszym kościele parafialnym św. Mikołaja został ochrzczony 27 sierpnia, a 17 października 1943 przyjął sakrament bierzmowania. Rodzicami jego byli Paweł i Maria zd. Gamoń. W sierpniu 1932 został oddany na wychowanie do krewnych: Teodora i Franciszki Lenża w Knurowie, zaś po ich śmierci wychowywał się w rodzinach ich córek, Marii i Elżbiety. Lata przedszkolne przeżywał więc w Knurowie, Świętochłowicach i na Blichrze ( dziś dzielnica Rybnika - Boguszowice). W latach 1938-1945 uczęszczał do szkoły powszechnej w Knurowie, która w okresie okupacji miała charakter szkoły niemieckiej i nosiła nazwę Horst-Wessel-Schule. W latach 1945-1951 był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku. Po zdaniu w 1951 egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne, które miały miejsce najpierw na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji wydziału na tzw. Studium Domesticum w seminarium. Święcenia diakonatu przyjął 16 czerwca 1956 z rąk bp. Franciszka Jopa, wikariusza kapitulnego z Krakowa, w kaplicy seminaryjnej w Krakowie, zaś święceń prezbiteratu udzielił mu 24 czerwca 1956 bp częstochowski Zdzisław Goliński w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. W lipcu i sierpniu 1956 ks. Brzezina pełnił zastępstwo wakacyjne w parafii św. Józefa w Zabrzegu. Następnie posługiwał jako wikariusz i katecheta w parafiach: św. Antoniego w Siemianowicach Śl. (1956-1960), św. Jacka w Ochojcu (1960-1962), św. Józefa w Rudzie Śląskiej (1962-1965), Matki Bożej Różańcowej w Halembie (1965-1970). W styczniu 1970 objął urząd proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie. Przewodząc tej wspólnocie parafialnej, wniósł także wielki wkład w powstanie nowego kościoła i parafii Bożego Narodzenia na osiedlu w Halembie. W czasie trwania I Synodu Diecezji Katowickiej uczestniczył w pracach Komisji do spraw Duchowieństwa. 3l lipca 1998 przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 maja 2008 roku w szpitalu w Knurowie. Pochowany został w Halembie.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media