Got 0 bytes response, method=default Response decode error Świadectwa wakacyjnej posługi alumnów

katedra

Świadectwa wakacyjnej posługi alumnów

4D1B1A32 E727 4962 8C7B C2E0BCC98531Na „wieczorze świadectw” metropolita katowicki abp Wiktor Skworc spotkał się z alumnami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Klerycy podzielili się swoim doświadczeniem posługi wakacyjnej oraz stażu, który jako akolici odbyli w parafiach archidiecezji.

W czasie wakacji alumni śląskiego seminarium po zakończonym roku formacyjny posługują przede wszystkim na rekolekcjach. KLerycy uczestniczą jako animatorzy w rekolekcjach Ruchu Światło-Życie, ministranckich czy Dzieci Maryi. Oprócz tego mają także staże katechetyczne oraz - po II roku seminarium - ośmiotygodniowy wolontariat w szpitalach, hospicjach czy Domach Pomocy.

Oprócz posługi wakacyjnej alumni IV roku mieli możliwość odbycia semestralnego stażu w jednej z parafii archidiecezji katowickiej. Mateusz Rzepka dziękując za taką możliwość mówił, że było to „bardzo budujące doświadczenie”. – Podczas tego stażu mogłem poznać doświadczenie życia kapłańskiego i codzienności na parafii – podkreślał.

Alumni śląskiego seminarium prowadzili także w pierwszych tygodniach lipca rekolekcje dla ministrantów w Mołdawii. – W tym roku mieliśmy 28 ministrantów, którzy przyjechali z całej Mołdawii, gdyż są to jedyne rekolekcje dla ministrantów w całym kraju. Odbyły się w stolicy Mołdawii, w Kiszyniowie – powiedział Karol Barteczko z III roku seminarium.

- To co było niezwykle budujące to doświadczenie myślenia wspólnotowego między ministrantami. Tam było „my”, a nie „ja”. I obserwowałem to, że starsi opiekowali się młodszymi, a młodsi okazywali niezwykły szacunek starszym kolegom – powiedział dk. Artur Sroga o ministrantach uczestniczących w rekolekcjach w Mołdawii.

Klerycy w ramach wakacyjnych posług udali się także do Afryki. - Dla mnie niezwykłym zaszczytem w czasie wakacyjnej „Misji Afryka” było ochrzcić kilka osób. Nie było to proste, gdyż chrzest odbywał się w miejscowym języku. Ale katechista powiedział, że chrzest był ważny – mówił dk. Mateusz Mryka o swojej posłudze wakacyjnej w Zambii.

Jednak podstawowym miejscem posługi śląskich alumnów w czasie wakacji są rekolekcje na terenie archidiecezji katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej. Tutaj w Domach Rekolekcyjnych posługują m.in. wśród ministrantów. – Aż 37 kleryków na różnych stopniach formacji współprowadziło rekolekcje ministranckie – mówił Łukasz Żurek z II roku. W ramach rekolekcji odbyły się także kursy dla lektorów i kantorów. – Oprócz zajęć teoretycznych ministranci mieli także możliwość ćwiczenia melodii psalmów responsoryjnych – powiedział Dorian Figołuszka, który współprowadził rekolekcje.

Alumni dzielili się także doświadczeniami, które zdobyli podczas rekolekcji Dzieci Maryi. Podkreślali, że są to rekolekcje, które „uczą wychodzić poza swoje ograniczenia. Bo z jednej strony prowadzi się szkołę liturgii czy Biblii, a za chwilę trzeba się stać krasnalem w przedstawieniu”. - To uczy dystansu do swojej osoby – mówił Daniel Ludwik z II roku.

Podczas wakacji odbyły się także rekolekcje powołaniowe, które prowadziła Grupa Powołaniowa „Jeremiasz” działająca w śląskim seminarium. – W sumie wygłosiliśmy kilkanaście konferencji powołaniowych na różnych rekolekcjach. Byliśmy też na pielgrzymce rybnickiej do Częstochowy – powiedział Jakub Drzewiecki z III roku.

Śląscy klerycy posługiwali także na „Przystanku Jezus”. – Jest to niejako „impreza towarzysząca” Przystankowi Woodstock (…). Nasz namiot stał bardzo blisko „małej sceny” woodstockowej. To miało plusy i minusy. Plus był taki, że każdy kto się bawił na „małej scenie” musiał przejść obok nas. Niejednokrotnie wchodził, zostawał i modlił się z nami – powiedział dk. Maciej Niesporek. Opowiadając o przeżytych podczas tych dni doświadczeniach stwierdził, że „należy wyjść do tych, których w Kościele nie ma”. - Sam przystanek Woodstock jest takim miejscem, na który zjeżdża się młodzież właściwie z całej Europy środkowo-wschodniej z różnym doświadczeniem Kościoła – dodał.

W czasie spotkania głos zabrał także metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. - Wy tutaj w seminarium przygotowujecie się do pracy duszpasterskiej. Macie być duszpasterzami. Nie chodzi o to, żebyście byli bezgrzesznymi alumnami, ale chodzi o to, żebyście byli dobrymi duszpasterzami. Bo każdy z was będzie posłany do pracy w bardzo konkretnej parafii – mówił abp Skworc.

Mówiąc o wiernych powierzonych duszpasterskiej trosce kapłanów abp Skworc stwierdził, że alumni jako przyszli duszpasterze muszą być „dla wszystkich” - Bo ideałem parafii (…) to jest taka sytuacja, że parafia jest wspólnotą wspólnot – mówił. – Ty, jako duszpasterz, powinieneś ich kochać. Oni sobie bardzo cenią obecność księdza – kontynuował.

- Kiedy do parafii przychodzi zaangażowany duszpasterz, to dokonuje się natychmiast reanimacja np. Ruch Światło-Życie lub wspólnoty ministranckiej, która się rozpadła, bo brakło duszpasterza. Chciałbym wam życzyć, abyście byli i pozostali gorliwymi duszpasterzami. Bo te grupy o których mówiliście potrzebują gorliwego duszpasterza – powiedział na zakończenie spotkania metropolita katowicki.

Alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w ramach wakacji podejmują różnego rodzaju posługi duszpasterskie. Są animatorami na rekolekcjach, wolontariuszami w szpitalach i hospicjach, jak również w ramach praktyk katechetycznych odbywają staże pedagogiczne w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia. Ma to na celu jeszcze lepiej przygotować ich do posługi jaką mają później pełnić jako kapłani.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media