katedra

Konferencja z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego (zapowiedź)

„Fides et Ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny" - to temat konferencji naukowej, która odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 27-28 lutego br. Zorganizowana został z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny – Katedra Nauk o Rodzinie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Apostolstwo Chorych, a współorganizatorami Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich,  Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.

W pierwszym dniu konferencji prelegenci poruszą zagadnienia w obszarze: „Fundamenty spotkania teologii i medycyny", takie jak: znaczenie duchowości w procesie terapii, lekarz jako podmiot realizujący opiekę duchową, a także w dziedzinie „Bioetyka miejscem współpracy między medycyną a teologią": rola poradni bioetycznych, rola argumentów pozamedycznych w pracach komisji bioetycznych czy  wkład teologii w kwestie bioetyczne. Podczas drugiego dnia konferencji zaplanowano 3 sesje: „Uznanie cudu jako miejsce współpracy medycyny i teologii", „Misje miejscem współpracy służby zdrowia i medycyny", „Szpital miejscem współpracy służby zdrowia i Kościoła".

PROGRAM KONFERENCJI

27 LUTEGO 2017 r.

FUNDAMENTY SPOTKANIA TEOLOGII I MEDYCYNY

WPROWADZENIE (9.00)

Dr abp Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach

SESJA I (9.30 -11.30)

TEOLOGICZNO-MEDYCZNE PODSTAWY WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA I KOŚCIOŁA

Moderator: dr Mariola Kozubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

            

Dr n. med. Flavia Caretta (Universita Sacro Cuore, Rzym)

– Znaczenie duchowości w procesie terapii

Dr ks. Maciej Basiuk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

– Biblijne podstawy współpracy medycyny i teologii

Prof. UMK dr hab. Małgorzata Krajnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)

– W jaki sposób lekarz może zaspokajać duchowe potrzeby chorych? 

Dyskusja

11.30-12.00  Przerwa kawowa

SESJA II (12.00 -14.00)

BIOETYKA MIEJSCEM WSPÓŁPRACY MIĘDZY MEDYCYNĄ A TEOLOGIĄ 

Moderator – prof. dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

– Granice i ograniczenia medycyny 

Prof. UŚ dr hab. ks. Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

– Wkład teologii w kwestie bioetyczne

Dr hab. prof. UPJPII ks. Andrzej Muszala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

– Bioetyka jako część codziennego życia. Rola poradni bioetycznych 

Dyskusja

28 LUTEGO 2017 r.

SPOTKANIE TEOLOGII I MEDYCYNY – WYMIAR PRAKTYCZNY

WPROWADZENIE (9.00)

SESJA III (9.15-10.45)

UZNANIE CUDU JAKO MIEJSCE WSPÓŁPRACY MEDYCYNY I TEOLOGII

Moderator: dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr Alessandro de Franciscis (Bureau des Constatations Médicales de Lourdes,

Association Médicale Internationale de Lourdes) 

–  Granice lekarskich kompetencji w procesie orzekania o cudzie

Dr ks. Bogusław Turek CSMA (Podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych)

– Procedury orzekania o zaistnieniu cudu 

SESJA IV (10.45-12.15) 

MISJE MIEJSCEM WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA I MEDYCYNY

Moderator: dr Wanda Terlecka (Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Częstochowa)

Laura Bazzini (Mary Health of Africa Fontem General Hospital, Kamerun)

–  „Lekarz leczy, Bóg uzdrawia" – doświadczenie Szpitala im. 'Maryja Zdrowie Afryki'  w Fontem (Kamerun)

Prof. dr hab. ks. Jarosław Różański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

– Misje miejscem współpracy służby zdrowia i Kościoła. Przykład Afryki Subsaharyjskiej

Dyskusja

12.15-12.45  Przerwa kawowa

SESJA V  (12.45 -14.15)

SZPITAL MIEJSCEM WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA I KOŚCIOŁA

Moderator: Dr ks. Wojciech Bartoszek (Apostolstwo Chorych, Katowice)

Dr hab. ks. Lucjan Szczepaniak SCJ (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie)

– Modele duszpasterstwa szpitalnego

Dyskusja panelowa:

– Dr ks. Arkadiusz Zawistowski (Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, Warszawa)

– Dr Marek Krobicki (Prezes Bonifraterskej Fundacji Dobroczynnej, Kraków)

– Ks. Zbigniew Musielak MI (Accueil Notre Dame, Lourdes)

– Ks. Tomasz Czaja MI (Szpital św. Kamila, Rzym)

PODSUMOWANIE KONFERENCJI:

Dr bp Stefan Regmunt, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media