Got 0 bytes response, method=default Response decode error Międzynarodowa konferencja „W trosce o jakość powietrza na Śląsku” (zapowiedź)

katedra

Międzynarodowa konferencja „W trosce o jakość powietrza na Śląsku” (zapowiedź)

„W trosce o jakość powietrza  na Śląsku” (Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM) to temat międzynarodowej konfernecji przygotowanej przez Internationales Bildungsnetzwerk Pilgrim i Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems. Konferencja, zorganizowana w ramach Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców odbędzie się w sobotę, 18 lutego br. w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Początek o godz. 10.00.

Konferencja jest związana z rozpoczęciem na Śląsku intensywnej pracy w duchu PILGRIM. PILGRIM to grupa ludzi, dla których ważne jest wychowanie w duchu zróżnicowanego rozwoju połączone z międzywyznaniowością i międzykulturowością. Taka forma kształcenia kieruje uwagę na zabezpieczenie przyszłości poprzez zachęcenie do przemieniającego działania w teraźniejszości.

Hasło PILGRIM „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość” podkreśla, iż świadomość życia to działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne.

„Od najmłodszych lat przekazujemy dzieciom wiele wartości, które kształtują  wrażliwego człowieka. Człowieka budującego lepszą przyszłość. Człowieka kierującego się w swoim działaniu odpowiedzialnością i szacunkiem do wszystkiego co żyje” - mówią inicjatorzy ruchu.

Wszystkie projekty PILGRIM opierają się na czterech wymiarach zrównoważonego rozwoju. Są to: ekologia rozumiana jako troska o środowisko naturalne i rozwijanie postaw proekologicznych. Ekonomia, w której praca traktowana jest jako służba człowiekowi - troska o sprawiedliwy rozwój świata. Kolejny wymiar to społeczeństwo, w którym człowiek żyje z godnością i jest odpowiedzialny społecznie. Wreszcie duchowość jako podstawa dla edukacji i zaangażowania proekologicznego.

Wszystkie przedszkola, szkoły  i  placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje kulturalne, które w swoim programie w szczególny sposób odwołują się do tych wartości, mogą starać się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do ruchu PILGRIM.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media