Got 0 bytes response, method=default Response decode error 30. rocznica konsekracji Arcybiskupa Seniora Damiana Zimonia

katedra

Z tej okazji w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach będzie sprawowana
Msza święta o godz. 12.00.

 

Damian Zimoń urodził się 25 października 1934 w Niedobczycach. Wykształcenie średnie uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Studia teologiczne rozpoczął na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1957 w Katowicach. Później pracował jako wikariusz w Tychach (parafia św. Marii Magdaleny), Pszowie (parafia Narodzenia NMP), Katowicach (parafie: św. Piotra i Pawła i Niepokalanego Poczęcia NMP). W latach 1969-1975 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1974 roku wszedł w skład redakcji "Gościa Niedzielnego". Od 1975 roku, do nominacji na biskupa katowickiego, był proboszczem parafii Mariackiej w Katowicach. W styczniu 1975 roku otrzymał nominację na członka Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duchowieństwa. Wykładał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, Studium Pastoralnym, Studium Teologicznym, a obecnie - na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1977 roku obronił pracę doktorską z zakresu liturgiki pt. Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej na ziemiach polskich w XIX wieku w świetle modlitewników i podręczników liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Wacława Schenka. 3 czerwca 1985 został mianowany biskupem katowickim. Konsekracja biskupia odbyła się 29 czerwca 1985 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Święcenia biskupie przyjął z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa (współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski z Krakowa i abp Jerzy Stroba z Poznania).

Za motto swego posługiwania wybrał hasło: „Praedicamus Christum Crucifixum” („Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”). W jego biskupim herbie – obok hasła – znajduje się znak ryby oraz Odrowąż - herb rodu, z którego wywodził się jeden z patronów diecezji katowickiej - św. Jacek. Po reorganizacji terytorialnej Kościoła w Polsce, 25 marca 1992, został ustanowiony arcybiskupem katowickim - metropolitą górnośląskim. Paliusz arcybiskupi otrzymał 29 czerwca 1992 w Rzymie. Brał udział w pracach II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego i IX Synodu Biskupów w Rzymie. Był członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski i przewodniczącym Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski.

Do najważniejszych dokonań należy zaliczyć kontynuację głównych zamierzeń duszpasterskich swego poprzednika (budownictwo sakralne) oraz szukanie odpowiedzi na miejsce Kościoła katowickiego w nowej sytuacji ustrojowej. Po zmianach ustrojowych i politycznych, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, biskup katowicki kontynuował budowę nowych kościołów. Od objęciach rządów w diecezji w 1985 roku, abp Damian Zimoń poświęcił ponad 130 nowych kościołów. Pielgrzymka piekarska nie straciła swej specyficznej roli w pobożności śląskiej i nadal jest barometrem nastrojów społecznych w tym regionie Polski. Abp D. Zimoń duży nacisk położył w archidiecezji na rozbudowę akcji dobroczynnej Kościoła w ramach reaktywowanego Związku „Caritas". Powstał Wydział Teologiczny w Uniwersytecie Śląskim z całym zapleczem naukowym (gmach wydziału, biblioteka i in.). Rządca archidiecezji otworzył duszpasterstwo na nowe formy przekazywania wiary, jakim jest w tej chwili „Radio eM" i niektóre inicjatywy związane z „Gościem Niedzielnym” (portal internetowy „Wiara”), a także zwrócił uwagę na zagrożenia stojące przed młodym pokoleniem, stąd popieranie ośrodków edukacji młodzieży „KANA" i funduszu stypendialnego.

W listopadzie 2011 roku przeszedł na emeryturę.

(za Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku www.encyklo.pl)

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media