Got 0 bytes response, method=default Response decode error XXIV Piekarskie Sympozjum Społeczne

katedra

Tak brzmi temat XXIV Piekarskiego Sympozjum Społecznego, które zgodnie z tradycją odbędzie się w przeddzień dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, 30 maja br. Sympozjum będzie miało miejsce w Miejskim Dom Kultury w Piekarach Śl.

Program sympozjum

godz. 9.30 – otwarcie wystawy filatelistycznej „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym" oraz „Madonny Polskie na znaczkach pocztowych"

godz. 10.00 - Otwarcie Sympozjum - - mgr Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Powitanie -- abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki

Sesja I /godz. 10.30 - 11.45/

DOŚWIADCZENIA

1. Etyczno-społeczne inspiracje maryjnego tytułu „Matka sprawiedliwości i miłości społecznej”

- ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (UŚ, Katowice)

2. „Caritas socialis” diecezji katowickiej w latach 1925-1939

- dr Danuta Wróbel (Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Panewniki)

3. „Iustitia socialis” Kościoła Katowickiego w czasach zniewolenia i wolności

- ks. dr hab. Henryk Olszar (UŚ, Katowice)

4. Aktualizacja miłości i sprawiedliwości społecznej według Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

- bp dr Adam Wodarczyk (Katowice)

5. Sprawiedliwość społeczna wymogiem Ewangelii czy dewizą (projektem) ideologii?

- O. prof. dr hab. Jan Mazur OSSPE (UPJPII, Kraków)

godz. 11.45 – 12.00 - DYSKUSJA

godz. 12.00 – 12.15 – PRZERWA KAWOWA

Sesja II /godz. 12.15 - 13.30/

ZADANIA

1. Personalistyczne kryterium sprawiedliwości w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

- ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. WSKS  (UMK, Toruń)

2. Katolicko-społeczny postulat promowania sprawiedliwości w kontekście radykalnych przemian społeczeństwa przemysłowego. Spojrzenie z Dolnego Śląska.

– ks. dr Krzysztof Adamski (WSD, Świdnica)

3. Miłość i sprawiedliwość społeczna – współczesne konteksty europejskie

- O. dr hab. Kazimierz F. Papciak SSCC (PWT, Wrocław)

4. Kształtowanie etosu sprawiedliwości i form sympatii w relacjach międzyludzkich - perspektywa pedagogiki społecznej i edukacji aksjologicznej

- dr hab. Marek Rembierz (UŚ, Katowice)

5. „Miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas umiłował”. Kultura języka jako przestrzeń praktykowania sprawiedliwości i miłości społecznej

- prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Katowice)

godz. 13.30 – 14.00 - DYSKUSJA

godz. 14.00 - Zamknięcie Sympozjum

- ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

godz. 14.15 – Lunch

Wypowiedź: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, organizator sympozjum

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media