Got 0 bytes response, method=default Response decode error Katowice: Msza św. w 10. rocznicę śmierci ks. Stanisława Tkocza, długoletniego redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”

katedra

W środę, 13 listopada br., o godz. 12.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach zostanie odprawiona Msza św. w dziesiątą rocznicę śmierci długoletniego redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” ks. Stanisława Tkocza. Przewodniczyć będzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

 

Ks. Stanisław Tkocz urodził się 28 lipca 1931 w Jastrzębiu Górnym. Był synem powstańca śląskiego, kierownika miejscowej szkoły Józefa i Wiktorii z d. Mazur. Przed wybuchem II wojny światowej ojciec Stanisława był aktywnym członkiem polskich organizacji patriotycznych, dlatego w obawie przed aresztowaniem musiał opuścić Jastrzębie, uszedł za granicę i przez Rumunię przedostał się na Bliski Wschód i włączył się w Polskie Siły Zbrojne na Bliskim Wschodzie. W 1940 roku Stanisław, jego matka i siostra zostali przez Niemców wysiedleni. Pozwolono im jednak przebywać u krewnych. Matka była żołnierzem Armii Krajowej. W 1946 roku powrócił jego ojciec. W tym samym roku Stanisław ukończył szkołę podstawową. Potem kontynuował naukę najpierw w Gimnazjum Handlowym, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku, gdzie w 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. Miał zainteresowania dziennikarskie, dlatego zapisał się na Wydział Filozoficzno-Społeczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Abp D. Zimoń wspomina, że: "Tkocz był zauroczony marksizmem. Nauczyciele nawet zalecali korepetycje z filozofii u ucznia Tkocza. Na szczęście dla Kościoła i jego samego, już wkrótce na studiach w Krakowie nastąpiła krytyczna refleksja zakończona łaską powołania kapłańskiego." Z tego powodu Tkocz przerwał studia dziennikarskie, aby przenieść się na kierunek teologiczny, najpierw na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po jego likwidacji w 1954, w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1957 z rąk bpa H. Bednorza.

 

Po zastępstwie w charakterze wikariusza w parafii Królowej Korony Polskiej w Czechowicach-Dziedzicach, ks. Stanisław był od 30 sierpnia wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim. 1 sierpnia 1960 został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej. 20 czerwca 1968 został mianowany pełniącym obowiązki kanclerzem, a 9 września 1971 kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Od 17 czerwca 1966 był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Gościa Niedzielnego". 1 marca 1974 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego". Jego celem stało się podniesienie nakładu pisma i zwiększenie objętości, ale także dostosowanie profilu czasopisma do nowej sytuacji w Kościele posoborowym. W odróżnieniu od swojego poprzednika, ks. Józefa Gawora, redagującego pismo dla prostego ludu, zmienił profil pisma - adresując go w szczególności do wykształconych katolików. Był też inicjatorem ponownego wydawania „Małego Gościa Niedzielnego", co udało się osiągnąć w 1982 roku .

 

W latach 90. ks. Tkocz rozpoczął budowanie redakcji po raz kolejny. Stworzono 12 oddziałów terenowych oraz profesjonalne studio graficzne w Katowicach. Zespół powiększył się o nowych dziennikarzy, a pismo przechodziło kolejne ewolucje: zmianę formatu i objętości, wprowadzenie koloru, wreszcie przygotowanie magazynowej makiety w 2001 roku. Ważną decyzją podjętą przez ks. Tkocza była rezygnacja z nakazowo-rozdzielczego trybu kolportażu prasy katolickiej. Podstawą kolportażu pisma stała się sieć parafialna, funkcjonująca dzięki wsparciu ze strony duchowieństwa i przy akceptacji wiernych. Ostatnią inicjatywą wydawniczą "Gościa" był serwis internetowy "Wiara", zdobywający coraz większą popularność wśród internautów.

 

Ks. Stanisław Tkocz należał do wielu gremiów diecezjalnych: Kolegium Redakcyjnego „Wiadomości Diecezjalnych", Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej, Komisji Doktrynalnej - Podkomisja Kanoniczna I. Synodu Diecezji Katowickiej, Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Przekazu, Zespołu ds. przygotowania I Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. W latach 1982-2000 był referentem prasowym Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Od 1987 roku w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach miał wykłady z zakresu problematyki środków społecznego przekazu, był członkiem Rady Kapłańskiej. Od 27 listopada 1978 był kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Katowickiej, 7 grudnia 1990 został jej archidiakonem. Od 29 czerwca 2001, po reorganizacji kapituły ks. Tkocz stal się jej przewodniczącym Kapituły. W 1985 roku otrzymał nominację na prałata domowego, a 13 lutego 2003 na protonotariusza apostolskiego supra numerum (infułata).

 

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień: 1986 rok- Nagroda im. Bolesława Prusa - główną nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którą otrzymał od „podziemnych" struktur Stowarzyszenia; 1990 rok- Nagroda im. Karola Miarki.; 1996 rok- „Platynowy Laur" - nagrodę przyznaną przez Regionalne Izby Gospodarcze Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic i Opola; 1998 rok- Nagrodę im. Juliusza Ligonia - fundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana - Oddział Śląski. 12 września 1999 podczas dorocznego spotkania dziennikarzy „Gościa Niedzielnego" w Brennej, wojewoda śląski Marek Kempski, w obecności abpa Damiana Zimonia dokonał dekoracji ks. Stanisława Tkocza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1999 roku został uhonorowany nagrodą "Lux ex Silesia" - ufundowaną przez abpa Damiana Zimonia z okazji 400-lecia kanonizacji św. Jacka Odrowąża.

 

Przez całe życie miał jasne i sprecyzowane poglądy społeczne i polityczne. Był człowiekiem krewkim i porywczym, stanowczym, apodyktycznym, wymagającym i czasem surowym, nikomu nie schlebiał, nie szukał rozgłosu. Był bezgranicznie oddany swojemu pismu, które zyskało znaczenie ogólnopolskie i stało się jednym z najważniejszych i opiniotwórczych pism w Polsce. Po rozpoznaniu choroby w 2003 leczył się w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie, potem przewieziono go do szpitala w Katowicach-Ochojcu, gdzie 24 września został operowany. Po kilkunastu dniach został przewieziony z powrotem do Ligoty. Tam zmarł 13 listopada 2003. Eksportacja zwłok ks. Tkocza z Kurii Metropolitalnej do katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się w niedzielę 16 listopada. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Homilię wygłosił bp Wiktor Skworc. W pogrzebie obok abpa D. Zimonia uczestniczyli bp J. Wieczorek, bp J. Zimniak, bp G. Biernacki i bp S. Cichy oraz bp diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego T. Szurman. We Mszy św. pogrzebowej koncelebrowało około 140 księży. Pismo kondolencyjne przysłał pap. Jan Paweł II. Ks. Tkocz pochowany został na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach. (za: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku encyklo.pl)

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Metropolitalne Święto Rodziny

MSR

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

II Synod

Synod2

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media