Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc do pszczelarzy

katedra

Drodzy, Bracia i Siostry!

Mojżesz wieńczy swoje życie wielką mową, w której co rusz powtarza się wezwanie skierowane do Izraelitów: bądźcie wierni Bogu i Jego przymierzu. Wierność ta miała wyrażać się w posłuszeństwie jedynemu Bogu – „słuchaj Izraelu!” – oraz w przykazaniu miłości Boga i bliźniego – „będziesz miłował…”. Mojżesz podkreśla, że to polecenie nie przekracza ludzkich możliwości, nie jest poza ich zasięgiem. Jest natomiast blisko człowieka, w jego ustach i jego sercu. Zastanawia to uwewnętrznienie Bożego prawa, sięgające aż do serca człowieka, co w języku biblijnym oznacza, do samego centrum ludzkiej osoby. Można powiedzieć, że posłuszeństwo Bogu, miłość do Niego i miłość do bliźniego są czymś właściwym ludzkiej naturze; zgodnym z naturą stylem życia. Nauka Kościoła mówi, iż Bóg dał człowiekowi zdolność miłowania, dzięki której może on kochać i Boga i ludzi: „Zanim otrzymaliśmy przykazanie miłowania Boga, już wcześniej, od urodzenia, została nam dana moc i umiejętność miłowania. Nie osiąga się jej przez przekonywanie od zewnątrz, ale każdy może się jej nauczyć w sobie i przez siebie samego. Z natury bowiem pragniemy tego, co piękne i dobre, nawet jeśli nie dla wszystkich to samo wydaje się dobre i piękne. Podobnie też nie potrzebujemy, aby ktoś uczył nas miłości do rodziców i krewnych, spontanicznie zaś okazujemy życzliwość tym, którzy nam dobrze czynią” (Bazyli Wielki).

Nie ulega wątpliwości, że ta naturalna zdolność kochania została zniekształcona w człowieku przez grzech. Dobitnie przekonuje o tym przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. Najpierw jest to przypowieść o 27 kilometrach, jakie dzielą Jerozolimę i Jerycho. Święte miasto położone na wysokości naszego Zakopanego, około 800 metrów nad poziomem morza… i Jerycho znajdujące się w największej depresji świata. Droga w dół, przez doliny wyrzeźbione rwącymi potokami, przez nieprzyjazne półpustynne góry Judei, droga opanowana przez przestępców, złodziei i rozbójników. Tę drogę pokonuje nieznany nam człowiek, którego napadają zbójcy, odbierając mu mienie, narażając na niechybną śmierć z powodu zadanych ran. 27 kilometrów to niewiele, ale wystarczająco, by sprawdzić przechodzących nią ludzi. Oto kapłan i lewita – nie zatrzymują się przy rannym, przechodzą obok, mijają. A przecież Bóg dał im zdolność miłowania, której naturalnym odruchem winna być pomoc udzielona potrzebującemu bliźniemu. Dopiero Samarytanin, de facto nie należący do narodu wybranego, ratuje honor ludzi, pochylając się nad cierpiącym.

Kościół widział w napadniętym człowieku ludzkość, ale i konkretne osoby, które napadnięte przez zło, popadły w niewolę grzechu. W Samarytaninie zaś widział Chrystusa, dźwigającego chorego na duszy człowieka, chorą na duszy ludzkość. Mówimy tu o widzialności Bożego miłosierdzia, które unaocznia się w osobie i czynach Chrystusa. On na powrót pokazał człowiekowi ową zdolność miłowania – nie jest ona poza ludzkim zasięgiem.

Symboliczne jest owe 27 kilometrów drogi z Jerozolimy do Jerycha. Sami moglibyśmy taką drogę wskazać w naszym życiu, drogę, na której pojawiali się ludzie obojętni na nasze cierpienie, od których wręcz należało się spodziewać pomocy, życzliwości i miłości. A jednak nas minęli. Mamy też doświadczenie spotkania miłosiernych Samarytan, ale najbardziej Tego z nich, który życie dał, abyśmy prawdziwie żyli. On opatrzył nasze rany, On przywrócił nam zdrowie, On pojednał nas z Ojcem, On odnowił w nas zdolność miłowania Boga i bliźniego. On – Jezus Chrystus. Wysławia Go dziś święty Paweł, podkreślając w Liście do Kolosa, że Chrystus jest pojednaniem między Bogiem i ludźmi, jest „widzialnością” Bożego miłosierdzia. Wielbiąc Chrystusa, nie możemy zapominać, że daje nam On dziś lekcję – jesteśmy wezwani do miłości, do miłosierdzia, a pierwsze i największe przykazanie nie jest poza naszymi możliwościami.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media