Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Był ziarnem – wrzuconym w glebę Kościoła i ojczyzny

katedra

Będą patrzeć na tego, którego przebodli… Tak prorok Zachariasz zapowiadał mękę i śmierć Mesjasza, którym – jak wyznaje to Piotr – jest Jezus Chrystus. Krzyż Chrystusa od początku ogniskował spojrzenie wiernych na tajemnicy odkupienia. Znalazło to odzwierciedlenie nie tylko w orientacji świątyń, czyli zwróceniu ich prezbiteriów i ołtarzy w kierunku wschodnim, lecz także w centralnym umiejscowieniu krzyża jako soczewki skupiającej uwagę modlących się chrześcijan.
Patrząc na krzyż - modlący się zwracali się ku Temu, który reprezentował ich przed Ojcem i zamykał w swoich ramionach, który czynił ze swych uczniów żywe świątynie Ducha Świętego. W ten liturgiczny sposób proroctwo Zachariasza stale się spełniało – wierni wraz z kapłanem zawsze wpatrywali się w Tego, którego przebodli na drzewie krzyża. Centralnie umiejscowiony krzyż był symbolem Chrystusa – wschodzącego Słońca historii, przedstawiał Jego mękę, uobecniał Cierpiącego, który pozwolił dla człowieka przebić swój bok, aby wypłynęły z niego krew i woda – znaki Eucharystii i chrztu. Krzyż wyrażał również Pana triumfującego, Jego powtórne przyjście.
Patrzymy dziś na Chrystusa przebitego za nasze grzechy. Oto nasz Zbawiciel, Mesjasz Pan. Takie spojrzenie wypływa z wiary, która jest łaską. Prorok Zachariasz mówił, że nadejdzie dzień, w którym Bóg wyleje swego Ducha na ludzi. To wylanie Ducha rozpoznajemy w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, ale także we wcześniejszym działaniu Chrystusa, który po zmartwychwstaniu podczas jednego ze spotkań z uczniami tchnął na nich, aby rozumieli Pisma, więc wszystko, co odnosiło się w nich do Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Uczniowie otrzymawszy dar Ducha Pocieszyciela zaczęli widzieć – a było to spojrzenie wiary: Jezus jest Mesjaszem, Synem Najwyższego, jedynym Odkupicielem Człowieka.
Dar Ducha został i nam udzielony, najpierw we chrzcie, następnie zaś w bierzmowaniu, abyśmy wierzyli, że Jezus jest Panem. Zobaczyć Go w perspektywie krzyża i zmartwychwstania to dar.
Ludzie, którym go brakuje, nie rozumieją krzyża. Już w czasach pierwotnego Kościoła chrześcijanie spotykali się ze spojrzeniem Żydów, którzy w krzyżu Chrystusa widzieli hańbę, a także ze spojrzeniem Greków, którzy o krzyżu mówili „głupota” – wszyscy zaś uważali go za skandal, czyli zgorszenie. Te dwa spojrzenia jakoś funkcjonują do dzisiaj.
Dla pozbawionych daru Ducha krzyż wydaje się tylko znakiem okrucieństwa, przemocy, porażki, cierpiętnictwa, apoteozy bólu. Tych, którzy wyrzekli się Boga, krzyż uwiera, dręczy, niepokoi. Z tych różnych postaw nie rzadko rodzi się postawa wyśmiania, drwiny, a nawet bezczeszczenia świętego dla ponad miliarda ludzi znaku. Spojrzenie na krzyż bez daru Ducha objawia się także w walce z krzyżem, co starsi pamiętają, a i dziś nie brakuje wulgarnych lub bardziej zawoalowanych działań godzących w krzyż, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Bracia i Siostry!
Dziś tu w Bieruniu Starym patrzymy w kierunku człowieka wiernego krzyżowi. Był nim na pewno nasz diecezjanin  śp. ks. kard. Stanisława Nagy, który urodził się tu, w Bieruniu Starym, w śląskiej, górniczej rodzinie, 30 września 1921 r.
Jako 16-latek wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów, rozpoczynając nowicjat w 1937 roku. Po formacji podjął studium z zakresu filozofii i teologii. W 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda, ówczesnego biskupa pomocniczego Krakowa.
Z domu rodzinnego wyniósł wielkie bogactwo – przywiązanie do Boga i umiłowanie Kościoła; umiłowanie ojczyzny i ojcowizny. Co więcej, to bogactwo pomnażał żyjąc i pracując tam, gdzie stawiała go Boża Opatrzność a tych stacji poza Krakowem i Lublinem było wiele; m.in. był rektorem domu księży sercanów w Tarnowie. Kiedy mnie tam odwiedził – już jako biskup i kardynał – powiedział: w tym mieście znam wszystkie ambony i wszystkie konfesjonały. To pokazuje ogrom jego duszpasterskiego zaangażowania, które obok pracy naukowej w KUL-u było jego życiową pasja, aż do końca jego ziemskich dni.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media