Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Świętując jubileusz, trzeba.. odnowić nasze przymierze z Bogiem

katedra

Przed 50- laty dokonano poświęcenia tej świątyni. Dziś wspominamy tamto wydarzenie i budowniczych tego kościoła, a wśród nich śp. ks. Karola Nawę, który w dzieło budowy tego kosciołą wniósł osobiste cierpienie – uciążliwego procesu sądowego a potem więzienia. Dnia 8 września 1958 mianowany został administratorem parafii Ducha Świętego w Chorzowie, utworzonej przy budowanym kościele. 30 grudnia 1959 został aresztowany; postawiono mu zarzut nielegalnego nabycia materiałów na budowę kościoła. A konkretnie skazano go: „za nielegalne pochodzenie materiałów budowlanych użytych do budowy kościoła, (...), sfałszowanie kilku kwitów (wpisanie innej daty), przewożenie materiałów budowlanych państwowymi samochodami”. W styczniu 1961 wymierzono karę trzech lat więzienia oraz grzywny. Na poczet kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Wyrok wydany w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej liczy 23 strony maszynopisu.
Zwolniony został z więzienia w lutym 1962, po dobyciu 2/3 kary pod warunkiem, że nie będzie duszpasterzował w Chorzowie. Katowicka Kuria przyjęła ten warunek. O pobycie we więzieniu ks. Karol Nawa publicznie nie mówił, a w jego aktach personalnych nie ma pisemnej relacji. Więzienne przeżycia pozostały jego tajemnicą, po grób. Bracia i Siostry!
Od dnia poświęcenie budowla ta stała się znakiem Kościoła, Wspólnoty Ludu Bożego, a ustawiony w centrum ołtarz, Stół Pański stał się symbolem Chrystusa. On jest fundamentem Kościoła, Jego kamieniem wegielnym i nie ma innego. Tę prawdę zawierają słowa modlitwy poświęcenia:
    „Ta świątynia jest znakiem tajemnicy Kościoła, który Chrystus uświęcił Krwią swoją, aby był Jego Oblubienicą pełną chwały, Dziewicą jaśniejącą czystością wiary, oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego” (modlitwa poświęcenia).
    Bogaty liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza przypominał każdemu drogę wiary, jaką odbył ku pełnej wspólnocie z Kościołem, Ludem Bożym, poprzez sakramenty: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. To przypomnienie jest ogromnie ważne w Roku Wiary, kiedy przypominamy sobie naszą drogę wiary – od chrztu do eucharystii i innych sakramentów, w których działa Chrystus żyjący w Kościele.
    Głównym momentem obrzędu poświęcenie, podobnie jak dzisiaj, jest Eucharystia. Szczyt i Źródło życia Kościoła i każdego z nas; spotkanie z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem.
    Eucharystia w pełni jednoczy nas z Nim i braćmi i siostrami, a także najpełniej i najskuteczniej buduje Kościół - Wspólnotę.
    Należy przy tym pamiętać, że budynek kościoła – choćby najpiękniejszy - nie jest celem sam w sobie; ma funkcję służebną; jest na usługach Kościoła - Wspólnoty; jest środkiem służącym budowaniu jego jedności i świętości; jest ziemią świetą, miejscem spotkania grzeszności człowieka z Bogiem Miłosiernym.
    Kiedy wspominamy konsekrację kościoła, potrzeba jeszcze z  większą mocą podkreslić budowanie Kościoła z „żywych kamieni”; świątyni żywej, którą wy - tutejsi parafianie stanowicie. I temu budowaniu poświęcał się wasz były proboszcz, ks. Czesław Mąką, który dziś dziękuje Bogu za łaską powołania i 60 lat duszpasterskiego posługiwania.

Bracia i Siostry w Chrystusie!
"Czyż nie wiecie, żeście światynia Boga i że Duch Boży mieszka w was? (...) Świątynia Boga jest święta, a wy nia jesteście" (1Kor 3,16.17),, stwierdza św. Paweł w 1 Liście do Koryntian.
    Słowo Boże, które jest uroczyście czytane w tym konsekrowanym kościele, wskazuje wam drogi budowania Kościoła - Wspólnoty w każdym miejscu i czasie. To budowanie wspólnoty rozpoczyna się od uznania własnych grzechów. Uznanie własnej winy jest początkiem nawrócenia, a przede wszystkim doświadczenia Bożego Miłosierdzia.
     Doświadczył go król Dawid, który upomniany przez proroka Natana wyznał: Zgrzeszyłem wobec Pana.
   Doświadczyła go w niezwykle hojny sposób kobieta z dzisiejszej Ewangelii, której Jezus odpuszcza liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.         

 


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media