Got 0 bytes response, method=default Response decode error „dać świadectwo o Chrystusie, świadectwo prawdziwe, kiedy słowa nie przeczą czynom; kiedy czyny nie przeczą słowom”

katedra

Umiłowani bracia diakoni, już za chwilę prezbiterzy!

Sześć lat temu usłyszeliście radykalne wezwanie. Słowo „Pójdź za Mną!”- Jezusa z Nazaretu, rozbrzmiało w waszych sercach tak mocno, że zostawiliście wszystko – rodziców, domy, alternatywne wizje życiorysu – i wybraliście drogę do kapłaństwa służebnego, aby iść za Chrystusem i świadczyć o Nim, gdziekolwiek was pośle.
Dziś ponownie w Ewangelii słyszeliście wezwanie boskiego Mistrza – „Ty pójdź za Mną!”. Nie kto inny, ale właśnie ty, bracie, usłyszałeś głos powołującego Pana. On wezwał cię po imieniu, a ty odpowiedziałeś – oto jestem.
Takiej odpowiedzi będzie On oczekiwał każdego dnia twojego kapłańskiego życia, aż do twojej śmierci. Stąd pierwszą, niejako naturalną cnotą ucznia, jest posłuszeństwo i wierność, wypływające z wiary, nadziei, a przede wszystkim miłości.
Kapłańska, czyli pasterska miłość w waszym życiu będzie miała różne oblicza. Będzie nią: codzienna modlitwa, codzienna godnie i z pietyzmem celebrowana Eucharystia i inne sakramenty, w tym sakrament Bożego miłosierdzia. Będzie nią kompetentne przygotowanie homilii. Będzie nią służba w konfesjonale, katecheza, praca z dziećmi, młodzieżą, małżonkami, rodzinami, i starszymi, z osobami konsekrowanymi. Będzie nią prowadzenie grup parafialnych i budowanie wspólnoty wiary. Kapłańska miłość będzie miała również oblicze misyjne, bo pasterskiej miłości nie można stawiać żadnych barier ani granic. Wzorem pasterza pozostaje także dziś Chrystus, Dobry Pasterz, który za każdego z nas umarł na krzyżu, z miłości.

Drodzy Bracia! Umiłujcie Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało, Kościół, któremu On was dziś daje. Umiłujcie powierzonych wam wiernych. Służcie im swoją męską, bezwarunkową, odważną miłością – na wzór boskiego Mistrza, który życie dał za życie świata.
Patrzymy dziś na świętego Piotra, który ponownie usłyszał Chrystusowe „Pójdź za Mną!”, jako odpowiedź na jego pytanie:
Panie, a co z tym będzie”. Odpowiedzią „co tobie do tego” Zmartwychwstały pouczył Piotra, by się nie zajmował „wieściami”, ale zaufał Bogu i by skoncentrował się na swoim powołaniu: „Ty pójdź za Mną”. Święty Augustyn odczytywał to wezwanie w perspektywie męczeńskiej śmierci, którą pierwszy wśród apostołów przypieczętował swoją miłość do owiec i do Chrystusa.
Drogi Bracie, ty również będziesz pasł owce. Bądź dobrym pasterzem, nigdy najemnikiem; nie podpisałeś umowy o pracę, ani umowy-zlecenia, tylko kontrakt na życie i wieczność. Nie lękaj się wilków, bo nic ci uczynić nie mogą, choć potrafią zranić, a nawet zadać śmierć. Nie lękaj się paść ofiarnie!
Patrzymy dziś również na świętego Jana, który według Augustyna symbolizuje kontemplacyjną postawę ucznia Chrystusa. Umiłowany uczeń Pana jest także zapowiedzią, że wszyscy, którzy pójdą za głosem Powołującego, otrzymają udział w niebiańskiej kontemplacji tajemnicy Boga. Tę rzeczywistość proroczo przywołuje wspomnienie, że Jan w czasie Ostatniej Wieczerzy słuchał serca Zbawiciela.
I ty, Bracie, nigdy nie rezygnuj z postawy kontemplacji, słuchania Boskiego Serca. Niech rytm twojego kapłańskiego serca zawsze współbrzmi z rytmem Jego Serca.
Piotr to apostolska aktywność, Jan to duszpasterstwo na klęczkach. Nie można rozdzielać jednego i drugiego. W kapłańskim życiu aktywność musi iść w parze z medytacją. Działanie z modlitwą. Praca z odpoczynkiem, który zawsze powinien być przeżywany w Bogu i przed Bogiem.
Takie było życie świętego Pawła, na którego patrzymy przez pryzmat Dziejów Apostolskich. Będąc więźniem cezara, przez dwa lata w wynajętym mieszkaniu, głosił Ewangelię o Chrystusie, dźwigając kajdany dla nadziei Izraela (por. Dz 28,30-31). Sytuacja ta poucza, że nie istnieją okoliczności, które by usprawiedliwiały nie głoszenie Ewangelii.
I ty, drogi Bracie, nawet, jeśli byś się stał więźniem współczesnych cezarów, jesteś wezwany, by głosić Ewangelię – dla nadziei Kościoła i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie należą do owczarni Chrystusa.

 


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media