Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Ora – módl się, musi poprzedzać labora – pracuj

katedra

1. Pan Jezus, przed swym odejściem do Ojca, nakazał uczniom, aby nie opuszczali Jerozolimy, lecz oczekiwali na spełnienie obietnicy zesłania Ducha Świętego. Apostołowie pozostali w świętym mieście, gromadząc się w Wieczerniku na modlitwie i łamaniu chleba, czyli Eucharystii. Przeżywali więc pewnego rodzaju rekolekcje przygotowujące ich do przyjęcia daru Ducha Pocieszyciela. On zaś, gdy przyszedł, dał im moc, aby byli świadkami Zmartwychwstałego nie tylko w Jerozolimie, Judei i Samarii, ale aż po krańce ziemi.
W gronie świadków Zmartwychwstałego, którzy kontynuowali dzieło ewangelizacji świata, był święty Wojciech. Ikonografia przedstawia go z krzyżem w ręku, ale także z wiosłem. Ten bowiem, który niósł krzyż Chrystusa poganom, musiał przemierzyć długą do nich drogę. Wiosło przywołuje nie tylko sposób przemieszczania się ( przez morza i rzeki), lecz niejako naturalnie przywołuje obraz Kościoła – Łodzi, który płynie po morzu dziejów do królestwa Bożego – ostatecznego portu zbawienia.
Jest w żywocie świętego Wojciecha interesująca historia… Otóż nie mogąc nic zdziałać dla zbawienia prażan, którzy byli ludem o twardym karku, biskup Wojciech postanowił udać się w pielgrzymce do Jerozolimy, sięgnąć tym samym do źródła chrześcijaństwa, napoić się, „nadyszeć” ojczyzną Chrystusa i Apostołów.
Wojciech nie dotarł jednak do Jerozolimy, spotkawszy po drodze, w Monte Casino, mnichów benedyktyńskich, którzy zachęcili go do wyboru ich drogi zakonnej. „Powiedzieli mu bowiem, że zbawienia duszy nie znajduje się w pielgrzymkach po rozmaitych krajach, lecz, wedle psalmisty, w uciśnieniu ducha i pobożności skruszonego serca. I to mu jeszcze powiedzieli: „Tytułem do chwały jest nie to, że się było w Jerozolimie, lecz to, że się tam dobrze żyło, bo Jerozolimą po całym świecie jest Kościół święty”. Jakby chcieli powiedzieć Wojciechowi – Nie opuszczaj Kościoła… Biskup postanowił zatem odpowiedzieć na radę mnichów, wrócił do Rzymu i przez pięć lat przebywał jako mnich w klasztorze świętego Bonifacego. Można powiedzieć, że to były dla biskupa Wojciecha rekolekcje, podobne do tych, które przeżywali Apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego. Wojciech nie opuścił więc Jerozolimy – Kościoła, ale trwał w ukryciu na modlitwie i postach, oczekując „obietnicy Ojca”.
Skruszony lud Pragi poprosił w końcu papieża o powrót ich pasterza, co też się stało i Wojciech mógł sprawować powierzone mu zadania pasterskie. Nie na długo jednak, gdyż w końcu wyruszył z misją ewangelizacyjną do Prusów, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

2. Z żywota świętego Wojciecha, napisanego anonimowego hagiografa, wynika dla nas ważna nauka. Od chwili chrztu świętego Jerozolimą jest dla nas Kościół, w który zostaliśmy włączeni mocą słowa i sakramentu. Tytułem do chwały, a można powiedzieć, do świętości jest to, jak żyjemy w Kościele, jaka jest nasza wiara, nadzieja, miłość? Wojciech mógłby na te pytania udzielić pouczającej odpowiedzi, pięć lat spędził w klasztorze jako zwykły mnich benedyktyński. Pięć lat rekolekcji pod hasłem „ora et labora” – „módl się i pracuj”.
Apostołowie zanim wyruszyli w świat mocą Ducha Świętego, trwali najpierw na modlitwie i łamaniu chleba. Wojciech trwał na modlitwie, zanim wrócił do ewangelizacji Węgrów i Czechów, a później Prusów. Ora – módl się, musi poprzedzać labora – pracuj. Modlitwa musi poprzedzać ewangelizację. To prosta i jakże mądra zasada życia chrześcijańskiego, która sprawdza się nie tylko w posługiwaniu kapłańskim, zakonnym, ale także w życiu wiernych świeckich. Jeśli chcesz dobrze żyć, nie zapominaj o pierwszeństwie modlitwy przed wszelką pracą. Jej owocność wyprasza się bowiem na klęczkach.
Benedyktyńska zasada, której wierny był święty Wojciech, obowiązuje także w życiu wydawałoby się oderwanym od wiary. Są ludzie, którzy zanim pomyślą, robią, a potem narzekają na popełnione błędy. Pomyśl, zanim coś powiesz… Pomyśl, zanim coś zrobisz. Czyż nie jest to odblask benedyktyńskiej zasady „módl się i pracuj”?


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media