Got 0 bytes response, method=default Response decode error Rodzina... pierwszą i najlepszą szkołą podejmowania wszystkich życiowych powołań.

katedra

Drogie Rodziny!

1.    Spotkaliśmy się ostatnio 28 grudnia 2012 roku w panewnickiej bazylice, aby „kolędować Małemu” a dziś spotykamy się w klimacie paschalnym, na Emaus Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
Już sama nazywa tego spotkania go określa. Chodzi o spotkanie
z Nim – ze Zmartwychwstałym i to w Bożym słowie i Eucharystii, która jest uobecnianiem wieczernika i świętowaniem zmartwychwstania.   
I nam ukazuje się Zmartwychwstały. Już nie nad Jeziorem Tyberiadzkim tylko w tym wieczerniku, w kościele parafialnym w Rydułtowach. A ukazuje się – najpierw grupie apostołów, z którymi prowadzi dyskurs na temat łowienia ryb.
Jednak najważniejszym w dzisiejszej Ewangelii jest rozmowa z Piotrem – pytanie o miłość i Piotrowe odpowiedzi. Kiedy pielgrzymujemy do Ziemi Świętej to zaprowadzi nas przewodnik nad Jezioro Galilejskie do kościoła prymatu, gdzie – zgodnie z tradycją – miał się odbyć ów dialog. Miejsce rzeczywiście niezwykłe. Znajduje się tuż nad jeziorem – odnosi się wrażenie, jakby w powietrzu –wciąż trwały słowa tego niezwykłego dialogu – pytań i odpowiedzi; dialogu, który w życiu Piotra zamykał przeszłość a otwierał nieznaną przyszłość
W klimacie tego paschalnego wydarzenia – i my za św. Piotrem chcemy powtarzać – „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię kocham”. To wyznanie wiary i miłości możemy wypowiedzieć – jako rodziny – w liczbie mnogiej- i zarazem uświadomić sobie, że pierwszą szkołą chrześcijańskiej wiary i świadectwa jest rodzina, rozumiana jako Domowy Kościół.
Szczególnie dziś musimy sobie raz jeszcze mocno uświadomić, jak ważna jest rodzina i proklamowanie o niej Bożej prawdy. W tym zakresie musimy być podobni do apostołów, którzy nie ulękli się zakazu głoszenia prawdy zmartwychwstania. Tak i my nie możemy ulec naciskom, aby nie głosić prawdy o rodzinie, o życiu, o poczęciu, o człowieku. Musimy jasno powiedzieć, że odnośnie takich spraw jak małżeństwo, rodzina i życie - trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, uzbrojonych dziś w aparat ideologicznej propagandy już nie ateizmu a fałszywej antropologii.
W tym miejscu zwracam się do rodzin tu obecnych, do was matki i ojcowie, ze słowem pozdrowienia i umocnienia, z podziękowaniem, iż mimo trudności zewnętrznych wiernie wyznajecie, że Chrystus jest waszym Zbawicielem; że to On, który otworzył przed nami perspektywę życia wiecznego i zmartwychwstania, ostatecznie porządkuje życie człowieka i nadaje ostateczny sens waszym pracom i cierpieniom, również trudom wychowania młodego pokolenia i dzielenia się z nim skarbem życia i wiary w Syna Bożego, który nadał człowieczeństwu nową jakość. I godność, której trzeba strzec i o niej mówić. Właśnie otrzymaliśmy – dokument KEP „O wezwaniach bioetycznych przed którymi stoi współczesny człowiek”. Zachęcam do jego przeczytania i rozpowszechniania, aby trafił „pod strzechy”.

2.    Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że to rodzina jest pierwszym miejscem świadczenia o Chrystusie, co nie wszystkim wydaje się konieczne. Jesteśmy bowiem przekonani, że żyjemy w środowisku chrześcijańskim i świadectwo nie jest aż tak potrzebne. Nic bardziej błędnego, gdyż fakt przemiany nauki Jezusa w konkretny czyn, czyli świadectwo jest i będzie zawsze potrzebne.
Świadectwo wiary ojca, świadectwo wiary matki jest w religijnym wychowaniu młodego pokolenia niezastąpione, gdyż uczeń Jezusa poznaje swoją tożsamość najpierw w rodzinie, która jest pierwszą przestrzenią i pierwszym czasem dawania i otrzymywania daru świadectwa chrześcijańskiego. Dlatego proszę was Drodzy Rodzice, byście byli świadkami wiary dla waszych dzieci. Reagując na tę prośbę, możecie postawić pytanie: jak zatem świadczyć o Chrystusie w rodzinie?    


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media