Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Niech każda Eucharystia będzie wyznaniem wiary oraz budowaniem komunii.

katedra

Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, biskupi, prezbiterzy, diakoni i alumni! Bracia i Siostry!

1.    Zgromadzeni w przestrzeni tej katedry jako wspólnota prezbiterium Kościoła katowickiego w Wielki Czwartek Roku Wiary wspominamy dzień, kiedy przez nałożenie rąk i modlitwę biskupa zostaliśmy prezbiterami – sługami Boga i człowieka; sługami Eucharystii, ustanowionej przez Jezusa – dzień przed męką - w jerozolimskim wieczerniku.
    Kodeks Prawa Kościoła nakłada na sługi Eucharystii – obowiązek troski o materię chleba i wina, nad którą wzywamy Ducha Świętego, aby chleb stał się Ciałem a wino Krwią Chrystusa.
A kiedy się to stanie, zatrzymujemy się jakby zadziwieni skutecznością działania Ducha i mocy naszych słów; klękamy. W końcu wypowiadamy pełni zdumienia: Oto wielka tajemnica wiary.
Drodzy Bracia! Jesteśmy zanurzeni w tajemnicę i za nią odpowiedzialni. Tę prawdę przypomniała nam ostatnio Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski wydając dokument: „Wskazania w sprawie materii Eucharystii”
 „Chleb, którego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, powinien być nie kwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony, tak, aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia”.
Wypiek hostii był w tradycji Kościoła otoczony szczególnym szacunkiem. Często tej czynności towarzyszyła modlitwa, a przygotowujący taki chleb mieli świadomość, że już w pewien sposób dotykają sacrum Eucharystii.
Godne polecenia są hostie wypiekane przez osoby życia konsekrowanego, zwłaszcza żyjące w zakonach kontemplacyjnych, dla których wypiek hostii jest niekiedy jedynym środkiem utrzymania.
„Wino, jakiego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, powinno być naturalne, z winogron, czyste i nie zepsute, bez domieszki obcych substancji. Absolutnie zakazuje się używania wina, którego prawdziwość i pochodzenie byłyby wątpliwe: Kościół bowiem wymaga pewności, jeśli chodzi o warunki konieczne do ważności sakramentów. Żaden pretekst nie może usprawiedliwić użycia jakichkolwiek innych napojów, które nie stanowią ważnej materii” . Decydującym przy nabywaniu materii do sprawowania Eucharystii powinno być kryterium ważności, a nie niska cena!
Proszę was bracia o uważne przeczytanie tego dokumentu Kościoła i dostosowanie się do wskazań, abyśmy ważnie i godnie sprawowali święte tajemnice. W zakresie troski o właściwą materię Eucharystii wszyscy potrzebujemy większej wrażliwości!
Drodzy Bracia!
Mocą Ducha Świętego, przyzywanego przez nasze kapłańskie słowo, chleb i wino stają się od razu Chrystusem. Materia natychmiast przyjmuje Boga - On w nią wstępuje, przemienia i zagarnia bez reszty.
Trzeba w tym kontekście zapytać, czy podobnie dzieje się z dokonującym konsekracji kapłanem; czy aby nieożywiona materia nie okazuje się bardziej otwarta na Chrystusa, aniżeli Jego sługa?
Może, mimo bycia od lat w największej zażyłości z Jezusem, wciąż żyją w nas obszary, do których On nie ma dostępu; wciąż za mało jestem „alter Christus”? Może odzywa się niekiedy i burzy w nas krew synów Zebedeuszowych? A wobec medialnych ataków zapominamy, by „zło pokonywać dobrem”(Rz 12,12). Może nieraz za bardzo zajmujemy się „grzebaniem umarłych” i nie słyszymy radykalnego wezwania „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie umarłych”.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media