Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Niech wasza praca naukowa będzie świadectwem

katedra

Umiłowani, Bracia i Siostry!

Adwent to czas, w którym z wielką mocą rozbrzmiewa głos proroków. Przekonaliśmy się o tym słuchając prawie codziennie w adwentowej liturgii słowa proroka Izajasza. A dziś Kościół stawia przed nami dwóch proroków: Eliasza i Jana Chrzciciela.
1. Obaj zostali posłani, aby napominać Izraela, że Bóg jest jedynym Bogiem, któremu należy się cześć, uwielbienie i posłuszeństwo, że tylko Jemu należy otworzyć serce i przyjąć na nowo dar Jego przymierza.
Dopókiż będziecie się chwiać na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu” (1 Krl 18,21). Tak zwracał się do swych rodaków Eliasz na górze Karmel, na której zgromadzeni, przez nadzwyczajne znaki, przekonali się, kto jest prawdziwym Panem wszechświata i komu należy służyć.
Prorok zostaje posłany po to, aby należący do narodu wybranego przestali się zachowywać jak chorągiewki na wietrze w sprawach wiary i moralności, żeby trwali mocno w przestrzeni Dekalogu, a zwłaszcza przykazania pierwszego – „nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!”, lękając się fałszywych bogów i ich fałszywych proroków. Postać Eliasza przypomina nam o postawie człowieka wiernego Bogu.
A jednocześnie ten, w którego sercu płonęła Boża gorliwość, wzywa nas: przestańmy się chwiać w naszych codziennych wyborach i czynach, w naszych słowach, myślach, postawach.
W podobnym tonie, co prorok Eliasz, zwracał się Jan Chrzciciel do faryzeuszów i saduceuszów: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie sobie, że możecie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi” (Mt 3,7-9).
Te słowa można i trzeba odnieść do nowego Izraela, czyli Kościoła, który również jest adresatem przepowiadania proroków. Jeśli mówimy, że Bóg jest naszym Ojcem, to wydajmy owoce godne tego Jego dzieci, godne naszego chrześcijańskiego powołania i przeznaczenia! 2. Eliasz, Jan Chrzciciel i inni prorocy zostali posłani, aby lud wybrany przez Boga, którym jest dziś Kościół, przygotował drogę Panu, to znaczy, by się stale nawracał. Wtedy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Wiemy dobrze, iż istnieje zależność między jakością życia uczniów Jezusa, a jakością życia tych, którzy jeszcze do tej wspólnoty nie należą lub poruszają się po jej obrzeżach.
Grzechy ludzi Kościoła odpychają innych od Boga. Świętość ludzi Kościoła innych do Boga przyciąga, budzi niepokój, skłania do zastanowienia się i wejścia na drogę sprawiedliwości, łaski i przymierza z Bogiem.
Ta zależność odzwierciedla się już w życiu rodziny, w której ojciec i matka są dla swych dzieci przykładem chrześcijańskiego życia. W życiu wspólnoty parafialnej między starszymi a dziećmi i młodzieżą, między księdzem a wiernymi…
Do nas wszystkich i każdego z osobna odnoszą się wezwania: „Przestańcie się chwiać na obie strony…” oraz „Wydajcie godne owoce nawrócenia…”.
Prorocy kończyli swoje życie zazwyczaj dramatycznie, stawali się męczennikami. Ale, żeby lepiej zrozumieć słowo „męczennik”, trzeba przywołać jego źródłosłów. Męczennik to tyle co martyr, czyli najpierw świadek.
Ten, który widział, a tym, co zobaczył, dzieli się z innymi – stąd martyria, świadectwo. W pierwszych wiekach Kościoła, w wieku XX-tym i obecnie, świadectwo wierności Chrystusowi wiąże się bardzo często z męczeństwem, które jest niejako pieczęcią potwierdzającą złożone świadectwo. W dzisiejszym słowie Bożym, zwłaszcza w Ewangelii, pojawia się owa martyria. W życiu świętego Jana Chrzciciela jako wypełnienie – ludzie odrzucili Jana i „postąpili z nim tak, jak chcieli”. Z kolei sam Jezus, Prorok proroków, ogłasza, zapowiada swoją śmierć, swoje świadectwo złączone z daniną krwi. Jako wierzący czujemy, że taka jest i nasza droga – droga świadectwa.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media