Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Ewangelia jest bliska życiu, jest światłem, które je oświeca"

katedra

Bracia i Siostry! Drodzy Górnicy!

1. Szczęść Boże! Tym tradycyjnym, górniczym zawołaniem serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do wspólnego świętowania. Razem uczcijmy św. Barbarę! Ta dziewica i męczennica jest świętą rozpoczynającą niejako liturgiczny adwent. Razem z nią, niewiastą dzielną, wskazującą na Chrystusa w Eucharystii i przychodzącego powtórnie, rozpoczynamy nasz, kolejny adwent.

Adwent jest czasem nadziei, czasem oczekiwania na… Do natury człowieka przynależy oczekiwanie. Ludzkie nadzieje, oczekiwania mają różnoraki charakter. Dotyczą spraw błahych i poważnych; materialnych i duchowych. Zauważmy, że oczekiwania te są związane z dobrem – oczekuje się na dobro; nikt normalny nie wyczekuje zła…   

W dziejach ludzkości najgłębszą nadzieją było oczekiwanie na Mesjasza; na Zbawiciela (Rdz 3,15). Oczekiwania te spełniły się, kiedy nastała pełnia czasów i Bóg zesłał swojego Syna jako Zbawiciela Człowieka.

Wiemy, że Bóg przyszedł do człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, który ostatecznie objawił Boga – powiedział o Jego ojcostwie, miłości i miłosierdziu. To przyjście w historii – ponad dwa tysiące lat temu – trwało krótko, jak rozbłysk światła, jednak było i jest brzemienne w skutki doczesne i wieczne w każdym ludzkim życiu.

Co więcej – kiedy Jezus zakończył swoją misję – zapowiedział powrót na końcu czasów. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Św. Łukasz pisze o znakach poprzedzających nadejście końca świata: będą to znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach oraz znaki na ziemi, której mieszkańców ogarnie trwoga i bezradność wobec nieszczęść, wojen, klęsk żywiołowych, nawałnic i trzęsień ziemi (por. Łk 21,25n). Będą znaki na niebie i na ziemi… Będą? One już są i nieraz czujemy się jako jednostki i ludzkość – bardzo zagrożeni (na pewno nie przez ustalone przez ludzi daty końca świata). Czujemy się zagrożeni nie tyle żywiołami, ile drugim człowiekiem; ile wytworami ludzkiej myśli, nieraz używanymi przeciw bratu w człowieczeństwie.

Rzecz jednak zadziwiająca – te znaki, które same w sobie budzą przerażenie, lęk i niejako paraliżują ludzi, oglądane w świetle wiary są znakami zbawienia, zapowiadają koniec świata stworzonego i zwiastują początek nowego świata – zbawionego, początek nowej ziemi i nowego nieba (Ap 21,1) oraz przyjście Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą (Łk 21,27). Są one wyrazem spełnionej nadziei na ocalenie i zbawienie. Mają one budzić w nas radość, a nie lęk: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie – mówi Chrystus (Łk 21,28).

Wielu wierzącym może się jednak wydawać, że przyjście Pana się opóźnia, wcale nie myślą o tym, że On stoi u drzwi człowieczych serc i kołacze; że On już wszedł w ludzką historię i przemienia ją, przygotowując na swoje chwalebne przyjście. Ludzie, a może pośród nich my, przyzwyczaili się do stanu, w którym Boże zapowiedzi wydają się nierealne, zawieszone, wręcz mityczne. To poczucie może być potęgowane spostrzeżeniem, że ogarnia nas coraz bardziej kultura bez Boga, jakby Go nie było. Nawet chrześcijanie ulegają pokusie uśpienia i zapomnienia, że żyją w przededniu paruzji – przyjścia Chrystusa Sędziego. 

Uśpienie i zapomnienie są groźnymi stanami ludzkiego ducha. W tej sytuacji Ewangelista zaleca czujność – trzeba czuwać nad sobą – należy prowadzić rozsądny, to znaczy rozsądzający dobro i zło styl życia – trzeba czuwać i modlić się.

    Bracia Górnicy!
2. Łatwo zauważyć w ewangelicznym przesłaniu słowa i myśli – bardzo wam - Drodzy Górnicy – bliskie. Jest tak, bo Ewangelia jest bliska życiu, jest światłem, które je oświeca.

Pracownikom kopalń – górnikom – towarzyszy oczekiwanie na stabilizację; na rozwój, na realizację nowych inwestycji, na wytyczanie nowych pól wydobywczych. W sensie przenośnym, jest to oczekiwanie na „mesjasza”, który przyjdzie i rozwiąże wszystkie problemy, z jakimi borykają się pracujący w przemyśle wydobywczym w naszym kraju. Jednak nikt taki się nie zjawi, nikt też nie ma czarodziejskiej różdżki, aby uzdrowić jednym pociągnięciem wszystkie trudne problemy. A jest ich wiele.

 


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media