Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp. Skworc: Pomagajcie ludziom młodym wzrastać ku „pełni człowieczeństwa w Chrystusie” (Ef 4,13).

katedra

 Homilia Arcybiskupa Katowickiego na Uroczystość 20-lecia
Zespołu Szkół Salezjańskich w Świętochłowicach (2012.10.27)

Jan Paweł II nauczał nas w jednym ze swoich przemówień: „Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby, kształtowanie dojrzałej świadomości moralnej, która pozwoli rozpoznawać dobro i odpowiednio postępować (…). Edukacja ma pomagać uczącym się, aby tam, gdzie żyją, z każdym dniem doskonalili się jako ludzie, by coraz bardziej «byli», a nie tylko «mieli»”.
Nauczyciel zaś – w tak pojętej edukacji – zyskuje wymagający status życiowego mistrza, duchowego przewodnika i świadka prawdy. Dlatego właśnie „powinien on pamiętać – mówił dalej błogosławiony Papież Polak – że to, czego naucza, musi być poparte świadectwem jego życia. Młodzi są bowiem wrażliwi na świadectwo dawane im przez dorosłych, którzy są dla nich wzorem”.
Tego rodzaju troska o rozwój młodego człowieka, jest cechą charakterystyczną szkół salezjańskich; także tego Zespołu. Starają się one – przez kompetentny i przystępny przekaz wiedzy – przygotować ludzi młodych do podjęcia życia zawodowego. Nade wszystko jednak dbają, by uczniowie stawali się uczestnikami prawdziwej mądrości – ta zaś jest zawsze darem Boga, jest owocem stałej troski o integralny rozwój ucznia, jest wreszcie wynikiem świadectwa życia, jakie dają mistrzowie-nauczyciele tym, którzy zostali im powierzeni.

Drodzy w Chrystusie!
3 sierpnia 1992-go roku – to dzień historyczny dla Świętochłowickiej placówki salezjańskiej. Po długim okresie nieobecności salezjanie wrócili bowiem na Górny Śląsk, by przejąć budynki ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach. Pamiętam dobrze ten fakt i wszystko to, co było z nim związane – starania ówczesnych władz miasta, działania Zgromadzenia Księży Salezjanów i Kurii Metropolitalnej, zaowocowały powstaniem Zespołu, który już się wpisał w krajobraz tego miasta i ościennych.
Dziś, po 20 latach, szkoła prowadzona przez Ojców Salezjanów –duchowych synów św. Jana Bosco – przeżywa okres rozkwitu: jest miejscem zdobywania wiedzy, rozwijania talentów, odkrywania świata oraz, nade wszystko, nawiązywania i rozwijania przyjaźni z Bogiem. To szkoła naprawdę wyjątkowa – oparta na pedagogii płynącej z serca:
- Salezjański Zespół Szkół w Świętochłowicach konsekwentnie kładzie nacisk na integrację młodzieży, organizując „obozy integracyjne”: budują one ciepłą i przyjazną atmosferę szkoły;
- W Waszej szkole tradycją stały się cykliczne imprezy wpisujące się w uczniowski i nauczycielski kalendarz wydarzeń: Maraton Języków Obcych, Wieczór Talentów oraz Dzień Śląski – pozwalający na kultywowanie tradycji związanych z naszą wspólną Ojcowizną);
- Szczególnym miejscem spotkań w Waszej szkole jest Oratorium, zainaugurowane 7 czerwca 2002 roku. To przestrzeń życzliwości i współdziałania: tu rodzą się pomysły i przyjaźnie na całe życie.
- Wiem, że nie brakuje też chwil formacji chrześcijańskiej i ludzkiej: wspólnotowej modlitwy i celebracji sakramentów, przeżywania rekolekcji i dni skupienia. To wielki skarb Waszej szkoły! Właśnie dzięki tym chwilom – spędzonym w zażyłej bliskości z Bogiem – Wasze życie, drodzy uczniowie, będzie mogło wydawać dojrzałe owoce mądrości i miłości, niczym „figowiec” z dzisiejszej Ewangelii (por. Łk 13,6-9)
- Wśród wielu cennych inicjatyw, pragnę szczególnie podkreślić jedną, doskonale wpisującą się w obchody Tygodnia Misyjnego. Wielkim projektem i dziełem salezjańskim w Świętochłowicach jest Salezjański Wolontariat Misyjny założony 11 maja 2000 roku przez – przebywającego obecnie w Ghanie – ks. Piotra Wojnarowskiego. Podczas ostatnich 12 lat działania wolontariatu dotarły aż na tereny Ghany, Sierra Leone, Zambii oraz Bangladeszu.

Młodzi Przyjaciele!
    Serdecznie zachęcam Was byście wspierali modlitwą, ofiarą i wolontariatem misyjne dzieło Kościoła – szczególnie obecnie: w kończącym się Tygodniu Misyjnym i w Roku Wiary, który przeżywamy.
Pamiętajcie jednak zawsze, że pierwszym i najważniejszym polem Waszego misyjnego zaangażowania, powinno być... środowisko, w którym żyjecie! Przez piękno i autentyzm Waszego życia opartego na wierze, możecie wielu Waszych rówieśników poprowadzić ku Chrystusowi! Możecie pokazać Waszym kolegom i koleżankom, jak dobrze jest żyć w Jego bliskości. O kultywowanie tego rodzaju „ducha misyjnego” serdecznie Was proszę! Pamiętajcie, misje są tu!

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!
Szkoła to szczególny rodzaj wspólnoty ludzkiej. Wiem, że budujecie ją z wielką pasją – wszak to Wasza życiowa misja, Wasze życiowe powołanie! Święty Paweł – w Liście do Efezjan – utwierdza nas bowiem w przekonaniu, że sam Chrystus: „ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami (Ef 4,11). To Jezus jest więc dawcą Waszego powołania; jestem więc przekonany, że – dzień po dniu – odpowiadacie na nie z zapałem i gorliwością.
Wspólna praca, wyjazdy, wolontariat – wszystko to pomaga w budowaniu dobra: dajecie uczniom bezcenny przykład odpowiedzialności, rzetelności i zaangażowania. Stawiajcie zawsze na harmonijne wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, dbając zarazem o najwyższą jakość nauczania. Jedynie w ten sposób będziecie w stanie pomóc wychowankom w stawaniu się dojrzałymi ludźmi, dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami. Dziękujmy dziś Bogu, że doczekaliśmy czasów, w których polski dom, szkoła i Kościół mogą razem pracować dla integralnego rozwoju ludzi młodych, będących przecież naszą nadzieją i przyszłością.

Drodzy w Chrystusie!
Z serca życzę – w dniu, w którym uroczyście obchodzimy 20-lecie istnienia Zespołu Szkół Salezjańskich w Świętochłowicach – by ostatecznym efektem Waszych wspólnych starań był: NOWY CZŁOWIEK.  Byście skutecznie prowadzili ludzi Wam powierzonych „do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieczeństwa doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13). I na koniec ważne pouczenie płynące z dzisiejszej Ewangelii. W opowiedzianej przypowieści Jezus wskazuje na posiadacza sadu, który daje szansę drzewu figowemu, które nie przynosi owoców... Myślę, że to samo przesłanie dotyczy wszystkich nauczycieli i wychowawców: trzeba dać szansę; nie wolno przekreślać człowieka, ucznia, nawet, gdyby przynosił owoce mizerne lub wcale.
To przesłanie – idące od strony Boga – dotyczy każdego z nas. Bóg daje nam szansę. Jest ona szczególna w Roku Wiary. Wykorzystajmy zatem ten czas, aby ostatecznie przynosić owoce. Niech sam Pan to sprawi łaską Roku Wiary! Amen.

 

 

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media